ΑΡΧΙΚΗ | SITEMAP
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΝΕΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Human Papilloma Virus (Μέθοδος: PCR array)

Το Medilab αποτελεί Εργαστήριο Αναφοράς, καθώς εξυπηρετεί την πλειοψηφία των Κλινικών Εργαστηρίων και των Ιατρικών Κέντρων εντός της Κύπρου και της ευρύτερης περιφέρειας.

Το Medilab διατηρεί τη μεγαλύτερη υπηρεσία εξυπηρέτησης Εργαστηρίων (referral service) λόγω του εκτεταμένου εύρους εξετάσεων ρουτίνας, αλλά και εξειδικευμένων εξετάσεων. Ο εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, το Σύστημα Ποιότητας, τα γρήγορα αποτελέσματα, το συνεχές εκτεταμένο ωράριο εργασίας, η υπηρεσία on call 24ωρης εξυπηρέτησης, το εκσυγχρονισμένο Σύστημα Πληροφοριών του εργαστηρίου καθώς και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό του Medilab αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που μας καθιστούν ένα από τα πιο επιτυχημένα εργαστήρια αναφοράς.

Μέσω των ολοκληρωμένων εξειδικευμένων διαγνωστικών υπηρεσιών του, το Medilab εξυπηρετεί πάνω από 180 εργαστήρια, ιδιωτικά νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα και κυβερνητικά νοσοκομεία, παρέχοντας εργαστηριακές υπηρεσίες με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Όσον αφορά την υπηρεσία referral του εργαστηρίου μας, είναι απαραίτητο για κάθε δείγμα να παρέχονται τα πιο κάτω στοιχεία:

• Ονοματεπώνυμο Ασθενούς
• Ημερομηνία Γέννησης
• Φύλο (M/F)
• Ταυτότητα
• Ώρα Δειγματοληψίας

Με την πλήρη συμμόρφωση σας στα πιο πάνω, θα μπορούμε να προβούμε σε ολοκληρωμένη αναγνώριση, καταγραφή αλλά και επιβεβαίωση των στοιχείων του ασθενούς και του αντίστοιχου δείγματος, εντοπίζοντας τυχόν προηγούμενες εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί στο LIS του εργαστηρίου.
Κατά συνέπεια θα έχουμε την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με βάση τις κανονικές τιμές που αφορούν στον εν λόγο ασθενή, ενώ παράλληλα θα διατηρούμε ενιαίο ιστορικό με δυνατότητα συγκριτικού πίνακα αποτελεσμάτων κατά ασθενή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας
 

 

 

     
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
+357 22 751333
+357 22 751332
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
© Copyright 2015 Medilab Ltd All Rights Reserved