ΑΡΧΙΚΗ | SITEMAP
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΠΕΝ)

 Το εργαστήριο Medilab προσφέρει το Πρόγραμμα Προληπτικού Έλεγχου Νεογνών (ΠΕΝ – Newborn Screening Test) το οποίο ελέγχει το νεογέννητο για 54 κληρονομικά νοσήματα.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διεθνών προδιαγραφών, που εναρμονίζεται πλήρως με τις σύγχρονες διεθνείς επιστημονικές πρακτικές στον τομέα της παιδιατρικής πρόληψης. Η εφαρμογή του δε, μπορεί να σώσει ζωές ή να προλάβει βαρείες ψυχοκινητικές αναπηρίες.


Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανίχνευση ασθενειών στα νεογέννητα στις πρώτες μέρες της ζωής τους, για τις οποίες η έγκαιρη παρέμβαση οδηγεί σε ελάττωση ή αποκλεισμό της θνησιμότητας, της παθολογίας ή γενικότερα επιπλοκών στην υγεία του νεογνού.


Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο σύνολο του νεογνικού πληθυσμού και η διαδικασία είναι απλή: γύρω στην 2η - 6η ημέρα της γέννησης συλλέγονται, σε ειδική κάρτα συλλογής (guthrie) που προσφέρουμε, 2 - 3 σταγόνες αίματος όπου ανιχνεύονται 54 ενδεχόμενες κληρονομικές ασθένειες εντός 3 - 4 ημερών από τη συλλογή του δείγματος.


Εάν το παιδί γεννηθεί με κάποιο νόσημα και δεν λάβει την κατάλληλη θεραπεία έγκαιρα, πολύ πιθανό να οδηγηθεί σε μακρόχρονες σοβαρής μορφής επιπλοκές στην υγεία του, όπως σε σωματική και νοητική καθυστέρηση, νευροκινητικές διαταραχές ή ακόμη και σε πρόωρο θάνατο. Στις πλείστες των περιπτώσεων, η θεραπευτική αγωγή είναι πολύ απλή και συνίσταται στην αποφυγή συγκεκριμένων τροφών ή τη χορήγηση συμπληρωμάτων, ορμονών ή βιταμινών.


Ένα νόσημα μπορεί είναι σπάνιο αλλά εάν τα πάρουμε στο σύνολό τους είναι αρκετά συχνά. Η συχνότητα κυμαίνεται από 1:1000 έως 1:5000.

Το ειδικό εργαστήριο μας εφαρμόζει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία – τεχνογνωσία σύμφωνα πάντοτε με τις αυστηρές προδιαγραφές του American College of Medical Genetics. Ποιότητα βεβαιωμένη με Διαπίστευση κατά το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 15189, με εφαρμοσμένο Εξωτερικό Έλεγχο Ποιότητας κάτω από τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής.
Τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται απευθείας σε σένα με fax/ email –η επιλογή δική σου.

ΝΕΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Human Papilloma Virus (Μέθοδος: PCR array)
     
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
+357 22 751333
+357 22 751332
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
© Copyright 2015 Medilab Ltd All Rights Reserved